Wiadomości


Public Relations ❡ Szkolenia ❡ Promocja

„Mój własny biznes” na PWSZ w Raciborzu

Jak przygotować biznes plan? Mocne i słabe strony mojego pomysłu na działalność gospodarczą? Jaką wybrać formę organizacyjną dla mojej firmy? Działalność gospodarcza, spółka? I wreszcie, czego oczekuję po własnym biznesie? Satysfakcji? Spełnienia i samorealizacji? Chcę pomagać ludziom? A może chcę po prostu uzyskać stabilizację życiową?

Na takie i wiele innych pytań szukaliśmy odpowiedzi wraz ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Trzydniowe szkolenie było fantastyczną okazją do sprawdzenia swych biznesowych talentów w grze symulującej konkurencyjną walkę na wolnym rynku.

Szkolimy seniorów w Rybniku

Podpisaliśmy umowę na szkolenie seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych seniorów. Program „Polska Cyfrowa”, finansowany z funduszy unijnych realizowany jest w kilku województwach. W Śląskiem pod nazwą „Ślą­ska Aka­de­mia Senior@”.

Szkolimy dwie dziesięcioosobowe grupy osób, członków Uniwersytetu III Wieku w Rybniku. Każda grupa odbędzie 60 godzin zajęć upływających w miłej, pełnej zaangażowania atmosferze.

W programie jest nauka obsługi systemu operacyjnego Windows, programów do obróbki zdjęć, edytorów tekstu, korzystania z poczty elektronicznej, chmury cyfrowej a także korzystania z tabletów.

Wystartowaliśmy w grudniu. Pracować będziemy do początku kwietnia. Stosujemy metody warsztatowe i coachingowe.