Wiadomości


Public Relations ❡ Szkolenia ❡ Promocja

Szkolimy seniorów w Rybniku

Podpisaliśmy umowę na szkolenie seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych seniorów. Program „Polska Cyfrowa”, finansowany z funduszy unijnych realizowany jest w kilku województwach. W Śląskiem pod nazwą „Ślą­ska Aka­de­mia Senior@”. Szkolimy dwie dziesięcioosobowe grupy osób, członków Uniwersytetu III Wieku w Rybniku. Każda grupa odbędzie 60 (...) Czytaj dalej