Wiadomości


Public Relations ❡ Szkolenia ❡ Promocja

Zakończyliśmy szkolenie seniorów

Zakończyliśmy szkolenie seniorów

Zakończyliśmy szkolenie seniorów w Rybniku w ramach programu „Polska Cyfrowa”, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Uczestnicy „Ślą­skiej Akade­mii Senior@” zmierzyli się z zagadnieniami obsługi systemu Windows, doskonalili umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, poznali zasady bezpieczeństwa w sieci, obróbki zdjęć i wieloma innymi zagadnieniami Przeszkoliliśmy dwie dziesięcioosobowe grupy, członków Uniwersytetu III Wieku w Rybniku. Każda grupa odbyła 60 godzin zajęć upływających w miłej, bezstresowej atmosferze. Oto opinie niektórych uczestników szkolenia: Kurs komputerowy, (...) Czytaj dalej

Szkolimy seniorów w Rybniku

Podpisaliśmy umowę na szkolenie seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych seniorów. Program „Polska Cyfrowa”, finansowany z funduszy unijnych realizowany jest w kilku województwach. W Śląskiem pod nazwą „Ślą­ska Aka­de­mia Senior@”. Szkolimy dwie dziesięcioosobowe grupy osób, członków Uniwersytetu III Wieku w Rybniku. Każda grupa odbędzie 60 godzin zajęć upływających w miłej, pełnej zaangażowania atmosferze. W programie jest nauka obsługi systemu operacyjnego Windows, programów do obróbki zdjęć, edytorów tekstu, korzystania z poczty elektronicznej, chmury cyfrowej a także korzystania z (...) Czytaj dalej