Wiadomości

Szkolimy seniorów w Rybniku

Podpisaliśmy umowę na szkolenie seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych seniorów. Program „Polska Cyfrowa”, finansowany z funduszy unijnych realizowany jest w kilku województwach. W Śląskiem pod nazwą „Ślą­ska Aka­de­mia Senior@”.

Szkolimy dwie dziesięcioosobowe grupy osób, członków Uniwersytetu III Wieku w Rybniku. Każda grupa odbędzie 60 godzin zajęć upływających w miłej, pełnej zaangażowania atmosferze.

W programie jest nauka obsługi systemu operacyjnego Windows, programów do obróbki zdjęć, edytorów tekstu, korzystania z poczty elektronicznej, chmury cyfrowej a także korzystania z tabletów.

Wystartowaliśmy w grudniu. Pracować będziemy do początku kwietnia. Stosujemy metody warsztatowe i coachingowe.

<< Wróć do poprzedniej strony

Image
Image
Image